Ryszard Bafia Kancelaria Adwokacka
Ryszard Bafia Kancelaria Adwokacka

Kariera

Osoby zainteresowane praktyką lub pracą w Kancelarii prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: 

Kancelaria Adwokacka
adw. Ryszard Bafia
ul. Księdza Robaka 1
80 - 119 Gdańsk
lub na adres: e-mail : ryszard_bafia@wp.pl